Ferskvannsfisk i Norge

Det er registrert 48 ferskvannsfisk i Norge.

Oversikt over de norske artene
(N = naturlig innvandret; I = Innført)

Niøyefamilien
Havniøye (N)
Elveniøye (N)
Bekkeniøye (N)
Arktisk niøye (N)

Karpefamilien
Mort (N)
Gullbust (N)
Stam (N)
Vederbuk (N)
Ørekyt (N)
Sørv (N)
Asp (N)
Suter (I)
Laue (N)
Flire (N)
Brasme (N)
Karuss (N?/I?)
Gullfisk (I)
Karpe (I)
Sandkryper (Grundling) (I)
Regnlaue (I)

Dvergmallefamilien
Dvergmalle (i)
Gjeddefamilien
Gjedde (N)
Loddefamilien
Krøkle (N)

Laksefamilien
Laks (N)
Ørret (Aure) (N)
Regnbueørret (I)
Pukkellaks (I)
Ketalaks (I)
Røye (N)
Bekkerøye (I)
Kanadarøye (I)
Sik (N)
Lagesild (N)
Harr (N)

Torskefamilien
Lake (N)
Stingsildfamilien
Trepigget stingsild (N)
Nipigget stingsild (N)

Ulkefamilien
Hvitfinnet steinulke (N)
Steinsmett (steinulke) (N)
Hornulke (N)

Abborfamilien
Abbor/åbor (N)
Gjørs (N)
Hork (N)

Laksabborfamilien
Solabbor (I)