8- Tallsknuten

8-Tallsknuten

De aller fleste ferdigknyttede fluefor-tommene man får kjøpt har løkke i enden. Man kan på en enkel måte feste fortommen til fluesnøret med åttetallsknuten.