Ål


Av Gerard M – http://www.digischool.nl

Europeisk ål (Anguilla anguilla) er en katadrom fisk i ålefamilien med slangelignende kropp og glatt, tykk hud. Hunnen kan bli opptil 1,5 m lang, mens hannen sjelden blir lenger enn 0,5 m.
Ålen gyter i Sargassohavet, og yngelen bruker ca. 3 år på vandringen tilbake til slektens opprinnelsessted. Etter oppnådd vekst (ikke alder) i ferskvann, vandrer den ut i havet igjen for å gyte. Ingen har noen gang sett Europeisk ål gyte eller sanket deres rogn i det åpne havet.
I 2009 fant japanske forskere for første gang i verden rogn av japansk ål (Anguilla japonica) utenfor kysten av Marianene.

Forskere har funnet ut at ål føler magnetfelt og tror at de bruker denne evnen til å navigere tusenvis av kilometer i Atlanterhavet.
Den europeiske bestanden er gått ned med 97–99 % siden 1980. Årsakene til reduksjonen er ukjente, men menneskelig påvirkning som overfiske, spredning av parasitten Anguillicoloides crassus og vassdragsreguleringer kan være viktig. Naturlige årsaker som svingninger i den nordatlantiske oscillasjonen, klimaendringer i Sargassohavet og vekst i bestanden av skarver kan også spille en rolle.
Ålen er i dag sterk truet og er oppført både i IUCNs rødliste og Norsk rødliste. Ålen er totalfredet i Norge fra 2010.

Kilde Wikipedia