Slik får du fisk i ferskvann

Av ferskvannsarter man gjerne får på kroken, er ørret, abbor og gjedde de mest populære. Disse kan du fange uten å være spesialist, men du trenger litt kunnskap om utstyr og metode.
​Norge har mye fisk sammenlignet med andre land, på grunn av lang kyst og et enormt antall innsjøer. Men vi har ikke mange arter: Av nær 30.000 fiskearter i verden, finnes et sted mellom 250 og 300 i No​​rge, og knapt 40 av disse er ferskvannsfisk.
Når du skal fiske, handler det om å være på rett sted, til rett tid og med rett agn. Så hvor står fisken?

NJFFs fisketips 1
En enkel metode for å vite hvor dypt du fisker og hvor fisken står i vannet, er å telle: Idet sluken tar vannet, begynner du å telle 1001-1002-1003 – inntil du starter innsveivingen. Ved å variere hvor lenge du venter med å starte innsveivingen, får du fisket av ulike dybder i vannet.

Elvefiske
I elver er effekten av strøm viktig: Det koster energi å holde seg der, men samtidig kan fisken forvente at maten så å si kommer drivende til den. Fisken velger derfor plasser som gir bra fødetilgang samtidig som det ikke koster for mye å stå der.
Rett i forkant og bakkant av store steiner, og på brekkene ut av store høler er klassisk gode plasser. I små vassdrag med litt undergravde bredder, er det gode skjuleplasser kloss inntil land. Fisk alltid av disse områdene før du vurderer noe annet!

Innsjøfiske
Generelt er plasser rundt odder, langs kantene av grunner og marbakker, samt sivkanter i innsjøer gode. Her kan fisken søke ly i «dypet» eller i sivet, for så å ta korte eller lengre turer inn der maten er.
Men husk i tillegg å variere hvor dypt i vannet du fisker, da dette også avgjør om du får «presentert» agnet ditt for fisken:
Det er oftest mest mat ved bunnen. Dette gjelder særlig for fiskearter som spiser bunnlevende insekter og store krepsdyr som marflo og skjoldkreps.
For fisk som hovedsakelig lever av plankton (bl.a. sik), finnes maten oppe i vannet. Det samme gjelder for de artene som ofte spiser fisk (for eksempel gjedde, abbor og stor ørret).
Vår, sommer og tidlig høst er det mange vanninsekter som går fra nymfestadium til voksne insekter. Særlig gjelder dette døgnfluer på dagtid, og vårfluer på kveldstid utover sommeren og høsten. Under slike forhold vaker gjerne ørret, røye og sik villig. Da er fisket med flue ofte godt.

Fiske fra båt
For de fleste kommer en langt med tradisjonell dorging, der du har 1 eller 2 snører hengende etter båten. Vanlig til litt rask rohastighet, er som oftest en grei dorgefart.
Å kaste fra båt kan også være effektivt – særlig der du har gode fiskeplasser et godt stykke fra land. Det er også ofte effektivt å stå i båt og kaste inn mot land, slik at agnet dras i motsatt retning av det «normale».

NJFFs fisketips 2
Fiske høyt oppe i vannet med ujevn innsveiving og et og annet lite rykk i stanga, er ofte formelen på suksess!
Valg av stang, snelle og snøre
Hvilket utstyr du skal velge, avhenger mye av hva du ønsker å fiske etter. Ei god allround-stang er ca 10 fot, og beregnet for sluker opp til ca 20 g. Ei haspelsnelle med plass til ca 200 meter med 0,25 sene er et godt valg. Skal du fiske i små vann, bør du vurdere lettere utstyr.
Valg av sene er avhengig av hva du fisker etter: Fisker du abbor og normalt stor ørret, holder det med 0,20 mm. Skal du fiske gjedde, bør du velge ca 0,30-0,40 mm.

Sluker og kroker
Til innlandsfisk er et variert utvalg av sluker og spinnere med vekt fra 5-15 g passelig. Skal du fiske gjedde og laks, bør du gå opp til 20-50 g.
Wobblere på 5-10 cm er passelig til arter som abbor og ørret, mens du her bør gå opp til 15-25 cm hvis du fisker gjedde. Jig etter abbor er et effektivt redskap. Størrelser på 5-10 cm er passelig.
Ved meite-/ markfiske må du tilpasse krokstørrelsen til de artene du skal fange. Har du meitekroker i størrelse 6 og 8, har du dekket det meste.
Dupper kommer i mange former. Vanlige korkdupper og fluedupper fungerer helt greit. Pass på å ha såpass med bly mellom duppen og kroken at duppen kan dras under uten altfor stor motstand.
Mark og mais
Det vanligste agnet i Norge er meitemark. Velg mark som ikke er altfor store; det er ofte bedre med to små enn èn stor mark på kroken.
Maggot er også et bra agn, særlig etter karpefisk. Dette er imidlertid ikke fullt så lett å få tak i sommers tid, da dette er mest brukt på isfiske.
Mais høres kanskje ikke ut som det mest nyttige agnet, men skal du fiske etter mort og andre karpefisker, er dette et must!
Til fiske etter gjedde, abbor og til dels ørret, er død fisk ypperlig agn. Husk at det er forbudt å benytte levende fisk som agn i Norge, og at du ikke må spre fisk og fiskesykdommer mellom ulike vassdrag! Størrelsen på fisken må tilpasses det du fisker etter: Opptil 10 cm for abbor og ørret, og gjerne 20-30 cm eller mer etter gjedde.

NJFFs fisketips 3
Har du napp uten at fisken sitter skikkelig, kan det mange ganger være lurt å sveive raskere snarere enn saktere, slik mange gjør. Fisken tror at byttet prøver å stikke av, og ruser etter for å ta! Kanskje den sitter bedre på neste forsøk?

Ørretfiske
Ørreten finnes over hele landet, og er bitevillig det meste av året. Blir vanntemperaturen over 18-20 grader, oppholder den seg gjerne på dypere vann der temperaturen er lavere. Likevel tar den turer opp i det varme vannet for å fange mat.
«Alt» går til ørretfiske: Sluk, spinner, wobblere, mark og flue. Markfiske kan foregå med bunnsnøre, eller med en krok hengende under en dupp (1-2 meter fortom er passende).
Markfiske i elv gjøres enklest med kun markkrok og et lite søkke: Kast ut og la marken følge strømmen nedover rett over bunnen.
Fluefiske krevere litt erfaring, men ørreten er mange fluefiskeres favorittmål. Imitasjoner av døgnfluer og vårfluer, både i voksne og larvestadier, er gode valg. Glem uansett ikke at ørreten er en rovfisk som også gjerne tar en godt fisket streamer.

Abborfiske
Abbor fanges lettest med små spinnere og jigger, samt med mark eller død agnfisk. Ofte er ikke abboren stort mer enn 15-20 cm, så størrelsen på agn, spinnere o.l må være deretter.
Agner du, så er det som oftest best å bruke dupp, slik at agnet ikke ligger på bunnen.
Abbor av normal størrelse er stimfisk. Får du en, så er det viktig å få den på land fort slik at du får kastet ut samme sted snarest mulig. Kanskje rekker du få opp flere?

Gjeddefiske
Gjedda er en storkjeftet og glupsk fiskespiser, så agnet skal være deretter! En kan nesten ikke bruke for store spinnere, sluker og wobblere. Vær heller ikke redd for å bruke grelle farger! Fisk langs sivkanter og marbakker der gjedda ofte ligger på lur.
Bruker du agnfisk, er det en fordel å benytte en stor dupp og agnfisk av god størrelse. Fest agnfisken midt på ryggen med en treblekrok istedenfor en vanlig enkeltkrok. Da er det lettere å få festet kroken i den harde gjeddekjeften. Husk også stålfortom, slik at sena ikke kuttes på de skarpe gjeddetennene.
Gjedda pleier ofte å gå noen få meter med agnet før den stopper opp for å sluke det. Vent derfor en liten stund før du gir tilslag.

Kontaktperson: Øyvind Fjeldseth.

Kilde NJFF