Uni-knuten/multifilament

Perfekt til multifilament sener.

GRUNNMODULEN:

Slik er grunnmodulen i Uni-knuten bygd opp. I alle varianter av Uni-knuten brukes nøyaktig den samme modulen, men med forskjellige typer og antall sener. Kan du én, kan du alle!

Du skal ikke skal stramme inn hele knuten, men skyve den for så å stramme til slutt, bør det være fuktig mens du gjør dette.
Denne kan brukes av fluefiskeren for å spleise  0,12 mm fortom  med en tykkere sene.

Tre ca. 20 cm snøre gjennom krokøyet, og legg det parallelt langs hovedlina (klar farge). Lag en loop (grønn farge), og surr snøret minst fem ganger over de to parallelle snørene.

Fukt snøret med munnen. Ta tak i snørestumpen, og dra denne parallelt bakover langs hovedlina (klar farge). Vinkelen her er viktig for at snøret skal plassere seg riktig. Med stive snører, eller ved for mange surringer, kan det hende at du må justere litt med fingertuppene for å få løkkene til å legge seg jevnt.

Om du skal lage en løkkeknute, skyver du knuten fram til ønsket plassering og strammer til. Bruker du tykke liner, vil du ofte trenge en lang stump eller en tang for å stramme til skikkelig. Om du ikke vil ha løkke, strammer du til for hånd, ca. femti prosent av maksimal kraft, slik at knuten former seg riktig, men uten at den fester seg og lager hakk i snøret under. Dra aldri en Uni-knute! Den skal skyves. Da beholder knuten formen sin, uten å bli strammere, og du får den helt inn til krokøyet.

Til slutt strammer du knuten til med hovedlina og kroken slik at den fester seg ordentlig. Nå er knuten ferdig og klar til bruk.

Kilde:  Tommy Egra/ Villmarksliv