Ørettfiske med flue

Ørretfiske: Ingenting er mer spennende enn å presentere ei flue ved en vakende ørret. Her er noen sterke tips til ørretfiske med flue.
Ørretfiske med flue slår det meste. Her er noen tips til effektivt ørretfiske:

1. Strekk ut fortommen. De fleste fortomsmaterialer har litt minne. Ta tak i fortommen og strekk den ut før fisket starter, så legger den seg pent i det første kastet. Da oppdager du også skader eller dårlige knuter. Vellykket ørretfiske betinger funksjonelt utstyr.

2. Studer vakmønsteret. Ofte har ørreten en nesten fast rute den svømmer i vannet. Før ørretfisket begynner, kan du avsløre hvordan fisken oppfører seg, for så å legge flua eller kaste agnet der den mest sannsynlig kommer på neste runde.

3. Inn med løslina. Vi har gjerne en del løsline på bakken når fisken tar flua. Om vi harden minste mistanke om at det er stor fisk, bør løslina snarest mulig inn på spolen. Detteer ikke alltid så enkelt om fisken er aktiv, men kan ofte kombineres med at vi rygger.

4. Fortommen flyter. Om vi ønsker å få en flytende fortom til å synke under overflaten, er synkemiddel selvsagt løsningen. I mangel av dette kan fortommen strykes ren for fett gjennom papir eller lommetørkle, og så trekkes gjennom myrjord.

5. Følg insektene i vinden. Hvis fisken vaker i sterk vind, kan det ofte være bra fiske helt inntil land. I noen tilfeller blåser insekter ut i vannet fra vegetasjonen så fisken tar der. I andre tilfeller ramler flygende insekter ned i vannet og bli konsentrert der vinden slår mot land.

6. Søkke på fluefortommen. I mangel av synkeline eller fortyngede fluer kan små søkker være redningen om fisken på grunn av varmt vann eller av andre årsaker går dypt. Fest helst flere små enn et stort søkke på fortommen for å få til dette.

7. Overdriv størrelsen under ørretfiske med flue. Ikke sjelden er det en myriade av insekter på vannflaten, og etterligningen vår blir helt borte i mengden når ørreten fråtser. Et knep som av og til virker, er å presentere en etterligning som er en god del større enn de naturlige.

8. Bakslengen. Noen ganger er terrenget, stillingen til fiskeren, vinden eller andre forhold slik at det særlig for den litt uerfarne kan lønne seg å kaste med ryggen mot vannet, slik at bakslengen legges på vannet. Litt trening, så går det fint.

9. Gi liv til flua. Under ørretfiske med flue trekker mange inn caddis, nymfer eller streamere med ganske jevn bevegelse. Litt variasjon med inndraging i rykk og napp, avløst av ro eller sakte bevegelse av flua, kan være nøkkelen til å lykkes.